Loading...

Les nostres instal·lacions i la col·laboració amb altres universitats, empreses i centres d’investigació ens permet estar a l’avantguarda en diversos camps dins del món de la mineria. Actualment, els membres del GREMS fan recerca en els següents àmbits:

  • Mesurar, modelitzar i gestionar subsidència en mineria

  • Ventilació i gestió de les condicions ambientals en mineria subterrània

  • Processament de minerals

  • Modelització i planificació minera

  • Topografia i cartografia minera

  • Estudis de seguretat i salut en l’àmbit miner

  • Caracterització de fluids per modelitzar jaciments minerals.

  • Petrologia i geoquímica

  • Patrimoni geològic i miner