Disposem dels aparells necessaris per fer assajos físics i químics a qualsevol tipus de mostra. Des de triturar i moldre, fins a separar a través de taula concentradora, hidrocicló o cel·les de flotació. Moltes vegades la indústria química, minera, alimentaria o de la construcció requereixen assajos per conèixer les propietats d’un material, sigui d’origen natural o artificial. A continuació es detallen els anàlisis i assajos realitzables en el laboratori.

Preparació de mostres

 • Assecat, polvorització i reducció de mostres

 • Trituració i classificació granulomètrica

 • Quarteig de mostres

 • Caracterització de residus

 • Preparació i polit metal·logràfic de provetes

 Caracterització mecànica

 • Proves de Bond de boles, barres, abrasió i impacte

 • Proves SAG de moltabilitat

 • Proves d’impacte JK

 Assajos

 • Assajos de sedimentació

 • Assajos de flotació

 • Separació per gravetat i mides

 • Concentració de menes per mitjans gravimètrics

 Caracterització mineralògica

 • Anàlisi de làmina prima en microscopi petrogràfic de transmissió

 • Anàlisi de proveta en microscopi petrogràfic de reflexió

 • Anàlisi de mostra en microscopi electrònic equipat amb EDS

Loading...