Geologia, explotació i medi ambient

Abastem des de la fase d’exploració fins al tancament de l’activitat, tenint en compte aspectes tan importants com l’impacte ambiental generat o mantenir unes condicions de treball segures.

 • Estudis geològics

 • Disseny, optimització i planificació de l’explotació

 • Estudis geotècnics

 • Estudis d’impacte ambiental

 • Anàlisi de la subsidència minera

 • Estudis de la ventilació subterrània i seguretat laboral

 • Gestió territorial i topografia

 • Gestió de l’aigua

Loading...

Processament de minerals

Som experts en tots els aspectes del processament de minerals, des de la presa de mostres inicial, passant per l’anàlisi a escala de laboratori fins al disseny del sistema a escala real. La seva aplicació abasta un ampli camp que va des de la fabricació d’àrids, l’elaboració de pedra natural i de formigó o els minerals metàl·lics i industrials entre moltes altres activitats industrials.

 • Disseny i simulació de diagrames de flux

 • Estudis de trituració, molta i flotació

 • Optimització de processos

 • Proves en planta pilot

 • Automatització i control

 • Anàlisi de costos de la planta